Cégügyekben kérdezne?

Kattintson ide

LEGUTÓBBI KÉRDÉSEK

Céghírnök kérdés és válasz 2017.30.
Tárgy:közös tulajdonban lévő üzletrész megszűntetése, önálló üzletrészek létrehozása
1. Egy kft-ben több közös képvislős (közös tulajdonú ) üzletrész van.
2. A kft. törzstőkén felüli vagyonból tőkeemelést fog végrehajtani, ezáltal a közös tulajdonú üzletrészekben az üzletrészhányadok névértéke meghaladja a 100eFt-ot.
3. Kérdés: Elegendő-e a törzstőkeemelést megvalósító társasági szerződést módosító határozatban rendelkezni részletesen arról, h...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2017.29.
A Ptk 6:188§ (2) az alábbiakat tartalmazza:

"(2) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt."

Kérdésem, hogy amennyiben úgy köt szerződést a társaság és az egyik tag, hogy ilyen taggyűlési határozat nem született, annak mi a jogkövetkezmén...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2017.28.
Egy korlátolt felelősségű társaságnak („A” Kft.) két természetes személy tagja van, a „A” Kft. üzletrészei 50-50%-ban állnak a tulajdonukban, szavazati joguk a társaság taggyűlésén szintén 50-50%-os. Mindkét tag egyben a társaság önálló képviseleti jogkörrel rendelkező ügyvezetője is. „A” Kft. 63%-os részesedéssel rendelkezik „B” Kft-ben, melynek az „A” Kft. két természetes személy tagja is (7-7%-os üzletrésszel) tagja, akik – „A” Kft-hez hasonló...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése

Munkája során rendszeresen alkalmazza a Cégtörvényt, és időnként nem talál választ a szakmai kérdéseire?

Gyakran hívogatja a cégbíróságokat, de sokszor sikertelenül?

Fizessen elő a Céghírnökre, és nem csak a folyóiratot fogja kézhez kapni, hanem ezen az oldalon havonta egy szakmai kérdést fel is tehet a tanácsadóinknak! A kérdésére 48 órán belül választ kap.

Ha alaposan fel akar készülni a hamarosan megszülető új Cégtörvényre, úgy feltétlenül az előfizetőink között a helye!

A ceghirnok.hu weboldalt a Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete, valamint a HVG-ORAC Kiadó közösen hozták létre abból a célból, hogy lehetőséget biztosítsanak a Céghírnök előfizetőinek, hogy kérdéseket tehessenek fel cég- és társasági jogi témákban a folyóirat tanácsadóinak.


CÉGHÍRNÖK TALLÓZÓ

Csőke Andrea: Zálogjog és engedményezés a felszámolási eljárásban – esetek a Kúria döntéseiből (Céghírnök, 2016/8., 7-11. o.)

2016. 09. 12.

Két rendkívül érdekes, és feltételezhetően következményeiben jelentős határozatot hozott a közelmúltban a Kúria. Az egyik azzal foglalkozott, hogy a jövőbeni követelésen alapított zálogjoggal biztosított hitelezői igény esetén a felszámolás tartama alatt...

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban II. (Céghírnök, 2016/7., 5-6. o.)

2016. 07. 06.

Ki minősül félnek az eljárásban?
A bírósági adósságrendezési eljárásban félnek minősül az adós, az adóstárs, a hitelező, a családi vagyonfelügyelő, a Családi Csődvédelmi Szolgálat, valamint az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett.

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban I. (Céghírnö, 2016/., 7-9. o.)

2016. 06. 03.

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény („Are tv.”), amely régi hiányt pótolva megkísérli a természetes személyek eladósodásából adódó helyzeteket kezelni.

Bővebben

Céghírnök előfizetés

Ára: 32 040 Ft / év (teljes évfolyam)

Előfizetni az idei hátralévő lapszámokra is lehetséges!

Bankkártyás kedvezmény: 5%