Céghírnök.hu

Cégügyekben kérdezne?

Kattintson ide

LEGUTÓBBI KÉRDÉSEK

Céghírnök kérdés és válasz 2018.16.
1. Tényállás
„A” cég és „B” cég szétválásról határoz. A „B” cég a szétválással egyidejűleg jegyzett tőkeleszállításról is határoz.
Az Átalakulási törvény alapján a „B” cég a Cégközlönyben közlemény közzétételére köteles.
2. Kérdés
A)A közleménynek csak és kizárólag a szétválásra vonatkozó közzétételi szabályoknak kell megfelelnie? Tehát mellőzhetőek a tőkeleszállításra vonatkozó hirdetményi előírások?
vagy
B) A közleménynek a tőkelesz...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2018.15.
Az alábbiakban kérem állásfoglalásukat:
- abban az esetben, amennyiben Kkt. átalakul Bt-vé társasági szerződés módosítása útján, abban az esetben a jogutód Bt. bejegyzési kérelem formanyomtatvány keretében szükséges - e kitölteni az 1.sz. melléklet NAV nyilatkozatot az Áfa kérdés, és egyéb adózási kérdések tekintetében ?
- abban az esetben, ha a jogelőd Kkt. engedélyköteles/bejelentésköteles tevékenységet végez, abban az esetben a jogutód Bt. be...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2018.14.
Az alábbi kérdéssel fordulok Önökhöz az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (továbbiakban: Átalakulási tv.) értelmezésével kapcsolatban:
1./ Jogszabályi háttér:
8. § (1) A tagok úgy is dönthetnek, hogy ha a vezető tisztségviselők az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészítik, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a döntéshozó szerv egy ülésen határoz. Ez esetben erre ...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése

Munkája során rendszeresen alkalmazza a Cégtörvényt, és időnként nem talál választ a szakmai kérdéseire?

Gyakran hívogatja a cégbíróságokat, de sokszor sikertelenül?

Fizessen elő a Céghírnökre, és nem csak a folyóiratot fogja kézhez kapni, hanem ezen az oldalon havonta egy szakmai kérdést fel is tehet a tanácsadóinknak! A kérdésére 48 órán belül választ kap.

Ha alaposan fel akar készülni a hamarosan megszülető új Cégtörvényre, úgy feltétlenül az előfizetőink között a helye!

A ceghirnok.hu weboldalt a Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete, valamint a HVG-ORAC Kiadó közösen hozták létre abból a célból, hogy lehetőséget biztosítsanak a Céghírnök előfizetőinek, hogy kérdéseket tehessenek fel cég- és társasági jogi témákban a folyóirat tanácsadóinak.


CÉGHÍRNÖK TALLÓZÓ

Csőke Andrea: Zálogjog és engedményezés a felszámolási eljárásban – esetek a Kúria döntéseiből (Céghírnök, 2016/8., 7-11. o.)

2016. 09. 12.

Két rendkívül érdekes, és feltételezhetően következményeiben jelentős határozatot hozott a közelmúltban a Kúria. Az egyik azzal foglalkozott, hogy a jövőbeni követelésen alapított zálogjoggal biztosított hitelezői igény esetén a felszámolás tartama alatt...

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban II. (Céghírnök, 2016/7., 5-6. o.)

2016. 07. 06.

Ki minősül félnek az eljárásban?
A bírósági adósságrendezési eljárásban félnek minősül az adós, az adóstárs, a hitelező, a családi vagyonfelügyelő, a Családi Csődvédelmi Szolgálat, valamint az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett.

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban I. (Céghírnö, 2016/., 7-9. o.)

2016. 06. 03.

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény („Are tv.”), amely régi hiányt pótolva megkísérli a természetes személyek eladósodásából adódó helyzeteket kezelni.

Bővebben