Cégügyekben kérdezne?

Kattintson ide

LEGUTÓBBI KÉRDÉSEK

Céghírnök kérdés és válasz 2017.13.
Egy korlátolt felelősségű társaság összeolvadna egy zártkörűen működő részvénytársasággal, a jogutód egy új zártkörűen működő részvénytársaság lenne. Az összeolvadással egyidejűleg a társaságok tagjai tőkekivonást szeretnének végrehajtani oly módon, hogy az új zrt. jegyzett tőkéje a törvényi minimumot, azaz az 5 millió forintot elérje. A tőkekivonás során a jegyzett tőke leszállítással arányosan a tőketartalék is csökkenne. Végrehajtható-e az öss...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2017.12.
Egy adott társaságban ("Társaság") a megválasztott könyvvizsgáló cég átalakult társasági formaváltás útján. A Társaság cégirataiban és cégjegyzékében hatályosítani szeretné az adatokat. A kérdés az lenne, hogy a változásbejegyzési kérelem mellékleteként szükséges-e csatolni újabb könyvvizsgálói tisztségelfogadó nyilatkozatot az átalakulásra tekintettel, vagy az általános jogutódlás miatt a megválasztás hatálya stb. a jogutódra is kiterjed, és ezé...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2017.11.
Egy 3 tagból álló kft. (családi vállalkozás; 2 szülő és egy felnőtt gyermek) egyik tagja (az édesanya) elhunyt és a hagyaték átadó végzésben az üzletrészét 1/2 -1/2 arányban a két másik tagnak adta át a közjegyző (névérték 80.000.- HUF; forgalmi érték: 1M HUF). Szeretnénk megkérdezni, hogy a közjegyző hivatalból megküldi a cégbíróság részére a hagyaték átadó végzést és majd felhívás alapján cgt. eljárás keretein belül szükséges benyújtanunk a szü...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése

Munkája során rendszeresen alkalmazza a Cégtörvényt, és időnként nem talál választ a szakmai kérdéseire?

Gyakran hívogatja a cégbíróságokat, de sokszor sikertelenül?

Fizessen elő a Céghírnökre, és nem csak a folyóiratot fogja kézhez kapni, hanem ezen az oldalon havonta egy szakmai kérdést fel is tehet a tanácsadóinknak! A kérdésére 48 órán belül választ kap.

Ha alaposan fel akar készülni a hamarosan megszülető új Cégtörvényre, úgy feltétlenül az előfizetőink között a helye!

A ceghirnok.hu weboldalt a Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete, valamint a HVG-ORAC Kiadó közösen hozták létre abból a célból, hogy lehetőséget biztosítsanak a Céghírnök előfizetőinek, hogy kérdéseket tehessenek fel cég- és társasági jogi témákban a folyóirat tanácsadóinak.


CÉGHÍRNÖK TALLÓZÓ

Csőke Andrea: Zálogjog és engedményezés a felszámolási eljárásban – esetek a Kúria döntéseiből (Céghírnök, 2016/8., 7-11. o.)

2016. 09. 12.

Két rendkívül érdekes, és feltételezhetően következményeiben jelentős határozatot hozott a közelmúltban a Kúria. Az egyik azzal foglalkozott, hogy a jövőbeni követelésen alapított zálogjoggal biztosított hitelezői igény esetén a felszámolás tartama alatt...

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban II. (Céghírnök, 2016/7., 5-6. o.)

2016. 07. 06.

Ki minősül félnek az eljárásban?
A bírósági adósságrendezési eljárásban félnek minősül az adós, az adóstárs, a hitelező, a családi vagyonfelügyelő, a Családi Csődvédelmi Szolgálat, valamint az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett.

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban I. (Céghírnö, 2016/., 7-9. o.)

2016. 06. 03.

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény („Are tv.”), amely régi hiányt pótolva megkísérli a természetes személyek eladósodásából adódó helyzeteket kezelni.

Bővebben

Céghírnök előfizetés

Ára: 32 040 Ft / év (teljes évfolyam)

Előfizetni az idei hátralévő lapszámokra is lehetséges!

Bankkártyás kedvezmény: 5%