Cégügyekben kérdezne?

Kattintson ide

LEGUTÓBBI KÉRDÉSEK

Céghírnök kérdés és válasz 2017.5.
Ha a kft. a kötelező törzstőke emelésen kívül, üzletrész értékesítésből eredő tag változást is be kíván jelenteni a Cégbíróságnak, mennyi a fizetendő illeték: semmi, 15.000 Ft vagy 40.000 Ft ?

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2017.4.
Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy a Ptk 3:313. § [Biztosíték a hitelezők számára] esetén a tőkecsökkentést végző társaságnak milyen jogai és lehetőségei vannak a nyilvánvalóan jogellenes és joggal való visszaélést megtestesítő - a felajánlott megfelelő biztosítékot el nem fogadó - hitelezővel szemben, illetve a tőkecsökkentés mielőbbi bejegyzése érdekében. Jelen esetben egy jogvita alperese a tőkecsökkentést végző társaság, amely a felpere...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2017.3.
Az egyszemélyes Kft tulajdonosa a társaság ügyvezetője is egyben. Emellett egyéni vállalkozóként is tevékenykedik a Kft-vel azonos főtevékenységet ellátva.
A Ptk. 3:115.§ (2) alapján
"A vezető tisztségviselő és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket."
Kérdésem, hogy a jelenlegi működés törvénysértő-e, és ha ige...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése

Munkája során rendszeresen alkalmazza a Cégtörvényt, és időnként nem talál választ a szakmai kérdéseire?

Gyakran hívogatja a cégbíróságokat, de sokszor sikertelenül?

Fizessen elő a Céghírnökre, és nem csak a folyóiratot fogja kézhez kapni, hanem ezen az oldalon havonta egy szakmai kérdést fel is tehet a tanácsadóinknak! A kérdésére 48 órán belül választ kap.

Ha alaposan fel akar készülni a hamarosan megszülető új Cégtörvényre, úgy feltétlenül az előfizetőink között a helye!

A ceghirnok.hu weboldalt a Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete, valamint a HVG-ORAC Kiadó közösen hozták létre abból a célból, hogy lehetőséget biztosítsanak a Céghírnök előfizetőinek, hogy kérdéseket tehessenek fel cég- és társasági jogi témákban a folyóirat tanácsadóinak.


CÉGHÍRNÖK TALLÓZÓ

Csőke Andrea: Zálogjog és engedményezés a felszámolási eljárásban – esetek a Kúria döntéseiből (Céghírnök, 2016/8., 7-11. o.)

2016. 09. 12.

Két rendkívül érdekes, és feltételezhetően következményeiben jelentős határozatot hozott a közelmúltban a Kúria. Az egyik azzal foglalkozott, hogy a jövőbeni követelésen alapított zálogjoggal biztosított hitelezői igény esetén a felszámolás tartama alatt...

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban II. (Céghírnök, 2016/7., 5-6. o.)

2016. 07. 06.

Ki minősül félnek az eljárásban?
A bírósági adósságrendezési eljárásban félnek minősül az adós, az adóstárs, a hitelező, a családi vagyonfelügyelő, a Családi Csődvédelmi Szolgálat, valamint az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett.

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban I. (Céghírnö, 2016/., 7-9. o.)

2016. 06. 03.

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény („Are tv.”), amely régi hiányt pótolva megkísérli a természetes személyek eladósodásából adódó helyzeteket kezelni.

Bővebben

Céghírnök előfizetés

Ára: 30 180 Ft / év (teljes évfolyam)

Előfizetni az idei hátralévő lapszámokra is lehetséges!

Bankkártyás kedvezmény: 5%