Cégügyekben kérdezne?

Kattintson ide

LEGUTÓBBI KÉRDÉSEK

Céghírnök kérdés és válasz 2017.10.
Abban kérnénk szíves állásfoglalásukat, hogy nem elismert, azonban nem is vitatott kártérítési igény esetén, jogerős bírósági határozat hiányában megállapítható-e az adós fizetésképtelensége, és elrendelhető e a felszámolási eljárás a Cstv. 27. § (2) a) pontjára hivatkozva?

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2017.9.
Amennyiben egy Kft. törzstőkéje 2017. március 15-ét követően is 500.000,- Ft, határozhat-e a cég a végelszámolásáról anélkül, hogy a törzstőke megemeléséről, illetve az új Ptk. szerinti működésről döntene? Vonatkozik-e a Ptké. 10. § (1) bekezdése erre az esetre? Felmerülhet-e bármilyen hátrányos jogkövetkezmény a Kft-re nézve (eltekintve attól, hogy a végelszámolásról való határozathozatalig törvényességi felügyeleti eljárás indulhat a kft. ellen...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2017.8.
Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy szíveskedjenek állást foglalni abban, hogy egyszemélyes zártkörű részvénytársaságnál van-e lehetőség a Ptk 3:280. § és 3:281. § szerinti konferencia közgyűlés lebonyolítására, azaz van-e arra lehetőség, hogy az egyedüli részvényes az alapító okirat megfelelő rendelkezéseinek megfelelően elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével hozzon határozatot, melyről felvétel készül és mely felvétel alapján jegyző...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése

Munkája során rendszeresen alkalmazza a Cégtörvényt, és időnként nem talál választ a szakmai kérdéseire?

Gyakran hívogatja a cégbíróságokat, de sokszor sikertelenül?

Fizessen elő a Céghírnökre, és nem csak a folyóiratot fogja kézhez kapni, hanem ezen az oldalon havonta egy szakmai kérdést fel is tehet a tanácsadóinknak! A kérdésére 48 órán belül választ kap.

Ha alaposan fel akar készülni a hamarosan megszülető új Cégtörvényre, úgy feltétlenül az előfizetőink között a helye!

A ceghirnok.hu weboldalt a Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete, valamint a HVG-ORAC Kiadó közösen hozták létre abból a célból, hogy lehetőséget biztosítsanak a Céghírnök előfizetőinek, hogy kérdéseket tehessenek fel cég- és társasági jogi témákban a folyóirat tanácsadóinak.


CÉGHÍRNÖK TALLÓZÓ

Csőke Andrea: Zálogjog és engedményezés a felszámolási eljárásban – esetek a Kúria döntéseiből (Céghírnök, 2016/8., 7-11. o.)

2016. 09. 12.

Két rendkívül érdekes, és feltételezhetően következményeiben jelentős határozatot hozott a közelmúltban a Kúria. Az egyik azzal foglalkozott, hogy a jövőbeni követelésen alapított zálogjoggal biztosított hitelezői igény esetén a felszámolás tartama alatt...

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban II. (Céghírnök, 2016/7., 5-6. o.)

2016. 07. 06.

Ki minősül félnek az eljárásban?
A bírósági adósságrendezési eljárásban félnek minősül az adós, az adóstárs, a hitelező, a családi vagyonfelügyelő, a Családi Csődvédelmi Szolgálat, valamint az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett.

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban I. (Céghírnö, 2016/., 7-9. o.)

2016. 06. 03.

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény („Are tv.”), amely régi hiányt pótolva megkísérli a természetes személyek eladósodásából adódó helyzeteket kezelni.

Bővebben

Céghírnök előfizetés

Ára: 32 040 Ft / év (teljes évfolyam)

Előfizetni az idei hátralévő lapszámokra is lehetséges!

Bankkártyás kedvezmény: 5%