Cégügyekben kérdezne?

Kattintson ide

LEGUTÓBBI KÉRDÉSEK

Céghírnök kérdés és válasz 2017.2.
Egy társaság (kft.) 2016. november 17. napján taggyűlés tartott, melyen új könyvvizsgálót választottak meg, tekintettel arra, hogy az előző könyvvizsgáló megbízatása 2015. december 31. napján lejárt és csak a 2015. év könyvvizsgálatára szólt. A cégjegyzék és a társasági szerződés is tartalmazta a könyvvizsgáló megbízatásának idejét és azt is, hogy a megbízatása 2015. december 31. napjáig tart. Egyébként nem kötelező a könyvvizsgálat. A társaság ...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2017.1.
Az alábbi kérdéssel fordulok Önökhöz:

1. A Ptk 3:309. § (6) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:

„(6) Az alaptőke tőkekivonással történő leszállításakor a részvényeseket megillető összeg megállapítása során számításba kell venni - az alaptőke csökkenése arányában - az alaptőkén felüli vagyon összegét is. Ha a saját tőke kevesebb, mint az alaptőke összege, az alaptőke tőkekivonással történő leszállítása előtt először a veszteség rendezése miat...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2016.63.
Bt. beltagja értékesíteni kívánja a vagyoni betétjét kívülálló részére.
Kérdés, hogy van-e a társaságban maradó kültagnak elővásárlási joga ?
A Ptk. 3:148.§. alapján az átruházó szerződés akkor hatályosul, ha a társaság a társasági szerződést módosítja. A Ptk.3:143.§.(4). bekezdésében foglaltak alapján
a társasági szerződés módosításához valamennyi tag egyhangú határozata szükséges.Kérdés : ha a kültag nem kívánja megvenni a vagyoni betétet és n...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése

Munkája során rendszeresen alkalmazza a Cégtörvényt, és időnként nem talál választ a szakmai kérdéseire?

Gyakran hívogatja a cégbíróságokat, de sokszor sikertelenül?

Fizessen elő a Céghírnökre, és nem csak a folyóiratot fogja kézhez kapni, hanem ezen az oldalon havonta egy szakmai kérdést fel is tehet a tanácsadóinknak! A kérdésére 48 órán belül választ kap.

Ha alaposan fel akar készülni a hamarosan megszülető új Cégtörvényre, úgy feltétlenül az előfizetőink között a helye!

A ceghirnok.hu weboldalt a Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete, valamint a HVG-ORAC Kiadó közösen hozták létre abból a célból, hogy lehetőséget biztosítsanak a Céghírnök előfizetőinek, hogy kérdéseket tehessenek fel cég- és társasági jogi témákban a folyóirat tanácsadóinak.


CÉGHÍRNÖK TALLÓZÓ

Csőke Andrea: Zálogjog és engedményezés a felszámolási eljárásban – esetek a Kúria döntéseiből (Céghírnök, 2016/8., 7-11. o.)

2016. 09. 12.

Két rendkívül érdekes, és feltételezhetően következményeiben jelentős határozatot hozott a közelmúltban a Kúria. Az egyik azzal foglalkozott, hogy a jövőbeni követelésen alapított zálogjoggal biztosított hitelezői igény esetén a felszámolás tartama alatt...

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban II. (Céghírnök, 2016/7., 5-6. o.)

2016. 07. 06.

Ki minősül félnek az eljárásban?
A bírósági adósságrendezési eljárásban félnek minősül az adós, az adóstárs, a hitelező, a családi vagyonfelügyelő, a Családi Csődvédelmi Szolgálat, valamint az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett.

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban I. (Céghírnö, 2016/., 7-9. o.)

2016. 06. 03.

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény („Are tv.”), amely régi hiányt pótolva megkísérli a természetes személyek eladósodásából adódó helyzeteket kezelni.

Bővebben

Céghírnök előfizetés

Ára: 30 180 Ft / év (teljes évfolyam)

Előfizetni az idei hátralévő lapszámokra is lehetséges!

Bankkártyás kedvezmény: 5%