Cégügyekben kérdezne?

Kattintson ide

LEGUTÓBBI KÉRDÉSEK

Céghírnök kérdés és válasz 2018.22.
A szétváló "A" gazdasági társaság elhatározta, hogy kiválás útján továbbműködő "B" és "C" jogutódra fog szétválni. Ennek alapján a szétváló "A" cég változásbejegyzési kérelmet, a továbbműködő "B" cég sem cégbejegyzési, sem változásbejegyzési kérelmet, míg az újonnan létrejövő "C" cég cégbejegyzési kérelmet kíván a Cégbírósághoz benyújtani. Ennek során arra törekszik, hogy a kiválás útján megvalósuló szétválással kapcsolatos nagy terjedelmű okirat...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2018.21.
Az alábbi cégjogi témakörben kívánok kérdést feltenni:
„A” Kft. jogutódlással megszűnt, beolvadt „B” Kft.-be. Az „A” Kft. üzletrésszel rendelkezett a „C” Kft.-ben.
Kérdésem, hogy kell-e a „C” Kft.-ben változásbejegyzési eljárást kezdeményezni és az üzletrész tulajdonosának személyében bekövetkezett változás bejegyzését kérni (tulajdonosként „A” céget törölni és „B” céget bejegyezni), vagy a Ctv. 23. § (2) bek. utolsó mondata (Megállapította: 2017...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2018.20.
Gazdasági társaság a Ptk. 3:45. § (1) bekezdése szerinti szétválással kíván átalakulni.

Kérdés, hogy ebben az esetben a Cégbírósághoz az átalakulás bejegyzéséhez szükséges iratok között az átalakulási tervet magát is be kell-e nyújtani vagy elegendő az átalakulási terv mellékleteinek csatolása (szétválási terv stb.)?

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése

Munkája során rendszeresen alkalmazza a Cégtörvényt, és időnként nem talál választ a szakmai kérdéseire?

Gyakran hívogatja a cégbíróságokat, de sokszor sikertelenül?

Fizessen elő a Céghírnökre, és nem csak a folyóiratot fogja kézhez kapni, hanem ezen az oldalon havonta egy szakmai kérdést fel is tehet a tanácsadóinknak! A kérdésére 48 órán belül választ kap.

Ha alaposan fel akar készülni a hamarosan megszülető új Cégtörvényre, úgy feltétlenül az előfizetőink között a helye!

A ceghirnok.hu weboldalt a Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete, valamint a HVG-ORAC Kiadó közösen hozták létre abból a célból, hogy lehetőséget biztosítsanak a Céghírnök előfizetőinek, hogy kérdéseket tehessenek fel cég- és társasági jogi témákban a folyóirat tanácsadóinak.


CÉGHÍRNÖK TALLÓZÓ

Mika Ágnes: Az új választottbíráskodásról szóló törvény rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazása a társasági jogvitákban (Céghírnök, 2018/9., 5-11. o.)

2018. 10. 25.

választottbírósági kikötés szerződésen alapuló bíróválasztás: az érintett felek akaratuk kölcsönös és egybehangzó kifejezésével abban állapodnak meg, hogy jogvitájuk eldöntését a választottbíróságra bízzák, ezzel együtt a rendes bíróságok eljárását mellőzik.

Bővebben

Mika Ágnes: Az új polgári perrendtartás rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazása a társasági jogvitákban (Céghírnök, 2018/7., 3-10. o.)

2018. 10. 21.

Az új Pp. (2016. évi CXXX. tv.) 2018. január 1. napjától hatályos, egységes, professzionális perrendjéből következő – a törvényszékek általános hatáskörére modellezett – új szabályozása a társasági jogi perek szempontjából nem jelent lényeges változást.

Bővebben

Zámbó Tamás: Néhány kérdés a vagyonrendezési eljárással kapcsolatban (Céghírnök, 2018/5., 4-6. o.)

2018. 10. 20.

A vagyonrendezési eljárás annak idején (2004. január 1. napjától hatályosan) hiánypótló jogintézményként került beiktatásra az akkori cégeljárási – 1997. évi CXLV. – törvénybe, annak az addig szinte megoldhatatlannak tűnő problémának a kezelésére, hogy a jogutód nélkül...

Bővebben

Céghírnök előfizetés

Ára: 32 040 Ft / év (teljes évfolyam)

Előfizetni az idei hátralévő lapszámokra is lehetséges!

Bankkártyás kedvezmény: 5%