Céghírnök.hu

Cégügyekben kérdezne?

Kattintson ide

LEGUTÓBBI KÉRDÉSEK

Céghírnök kérdés és válasz 2017.18.
Egy 100%-os önkormányzati tulajdonban levő kft. ügyvezetőjének megbízatása 2017. augusztus 31. napján lejár. Az Alapító, azaz Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 22. napján tartott ülésén az ügyvezetőt 2017. szeptember 01. napjától 2022. augusztus 31. napjáig tartó határozott időre (újraválasztotta). Amennyiben az erre irányuló változásbejegyzési kérelmet a kft. 2017. szeptember 01. napja...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2017.17.
EUID azonosító kapcsán szeretnénk kérni szíves tájékoztatásukat. Mivel az EUID azonosító számokat az illetékes cégbíróságok automatikusan generálják, és szerepeltetik azokat a cégnyilvántartásban, ezért felmerült kérdésként hogy a társaságokat terheli e ezzel kapcsolatban bármilyen bejelentési kötelezettség. Azaz:
1. Abban az esetben, ha egy társaságnak a tagja, könyvvizsgálója stb. kft./zrt., akkor a társaság legközelebbi változásbejegyzési kére...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2017.16.
Végelszámolási eljárásban a NAV elutasította a végelszámolónak azt a kérelmét, melyben a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 112. § (2) bekezdése, valamint annak 1. számú melléklete V. pontjának 1/e pontja szerinti igazolás kiadását kérte.

A NAV azzal indokolta az elutasító határozatát, hogy a végelszámolás alatt álló cég a Cégbíróságnál törlés iránti kérelmet még nem terjesztett elő, illetve végelszámolást záró adóbevallásokat eddig nem nyújtott be az...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése

Munkája során rendszeresen alkalmazza a Cégtörvényt, és időnként nem talál választ a szakmai kérdéseire?

Gyakran hívogatja a cégbíróságokat, de sokszor sikertelenül?

Fizessen elő a Céghírnökre, és nem csak a folyóiratot fogja kézhez kapni, hanem ezen az oldalon havonta egy szakmai kérdést fel is tehet a tanácsadóinknak! A kérdésére 48 órán belül választ kap.

Ha alaposan fel akar készülni a hamarosan megszülető új Cégtörvényre, úgy feltétlenül az előfizetőink között a helye!

A ceghirnok.hu weboldalt a Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete, valamint a HVG-ORAC Kiadó közösen hozták létre abból a célból, hogy lehetőséget biztosítsanak a Céghírnök előfizetőinek, hogy kérdéseket tehessenek fel cég- és társasági jogi témákban a folyóirat tanácsadóinak.


CÉGHÍRNÖK TALLÓZÓ

Csőke Andrea: Zálogjog és engedményezés a felszámolási eljárásban – esetek a Kúria döntéseiből (Céghírnök, 2016/8., 7-11. o.)

2016. 09. 12.

Két rendkívül érdekes, és feltételezhetően következményeiben jelentős határozatot hozott a közelmúltban a Kúria. Az egyik azzal foglalkozott, hogy a jövőbeni követelésen alapított zálogjoggal biztosított hitelezői igény esetén a felszámolás tartama alatt...

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban II. (Céghírnök, 2016/7., 5-6. o.)

2016. 07. 06.

Ki minősül félnek az eljárásban?
A bírósági adósságrendezési eljárásban félnek minősül az adós, az adóstárs, a hitelező, a családi vagyonfelügyelő, a Családi Csődvédelmi Szolgálat, valamint az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett.

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban I. (Céghírnö, 2016/., 7-9. o.)

2016. 06. 03.

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény („Are tv.”), amely régi hiányt pótolva megkísérli a természetes személyek eladósodásából adódó helyzeteket kezelni.

Bővebben