Céghírnök.hu

Cégügyekben kérdezne?

Kattintson ide

LEGUTÓBBI KÉRDÉSEK

Céghírnök kérdés és válasz 2018.9.
Egy kft. az egyik tagja üzletrészét saját üzletrészként kívánja megvásárolni pénzszolgáltatás ellenében.
A társaság társasági szerződése a Ptk. 3:167.§ (2) bek. rendelkezését tartalmazza, azaz "a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2018.8.
Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy a Ctv. 114. § (1) bekezdése, vagyis hogy az egyszerűsített végelszámolást a végelszámolás kezdő időpontjától számított százötven napon belül be kell fejezni, az azt jelenti, hogy 150 napon belül a törlési kérelmet is be kell nyújtani, vagy a 150 napos határidő a záró beszámoló fordulónapjára vonatkozik, és a társaság tagjai 150 napon túl is elfogadhatják a záró beszámolót és kapcsolódó dokumentumokat, és ...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2018.7.
Az új ügyvédi törvény 2018. január 1. napjával történő hatálybalépésével megváltozott ellenjegyzési szabálya, így az ellenjegyzés akkor minősül szabályszerűnek, ha minden több oldalból álló okiratot minden félnek kézjegyével ellát. Kérdésem az hogy, milyen megítélés alá esnek a 2017. év végén aláírt cégalapítási iratok, amelyek 2018-ban kerülnek benyújtásra, és azok az aláírás napján hatályos ellenjegyzési szabályoknak felelnek meg, és nem a 20...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése

Munkája során rendszeresen alkalmazza a Cégtörvényt, és időnként nem talál választ a szakmai kérdéseire?

Gyakran hívogatja a cégbíróságokat, de sokszor sikertelenül?

Fizessen elő a Céghírnökre, és nem csak a folyóiratot fogja kézhez kapni, hanem ezen az oldalon havonta egy szakmai kérdést fel is tehet a tanácsadóinknak! A kérdésére 48 órán belül választ kap.

Ha alaposan fel akar készülni a hamarosan megszülető új Cégtörvényre, úgy feltétlenül az előfizetőink között a helye!

A ceghirnok.hu weboldalt a Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete, valamint a HVG-ORAC Kiadó közösen hozták létre abból a célból, hogy lehetőséget biztosítsanak a Céghírnök előfizetőinek, hogy kérdéseket tehessenek fel cég- és társasági jogi témákban a folyóirat tanácsadóinak.


CÉGHÍRNÖK TALLÓZÓ

Csőke Andrea: Zálogjog és engedményezés a felszámolási eljárásban – esetek a Kúria döntéseiből (Céghírnök, 2016/8., 7-11. o.)

2016. 09. 12.

Két rendkívül érdekes, és feltételezhetően következményeiben jelentős határozatot hozott a közelmúltban a Kúria. Az egyik azzal foglalkozott, hogy a jövőbeni követelésen alapított zálogjoggal biztosított hitelezői igény esetén a felszámolás tartama alatt...

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban II. (Céghírnök, 2016/7., 5-6. o.)

2016. 07. 06.

Ki minősül félnek az eljárásban?
A bírósági adósságrendezési eljárásban félnek minősül az adós, az adóstárs, a hitelező, a családi vagyonfelügyelő, a Családi Csődvédelmi Szolgálat, valamint az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett.

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban I. (Céghírnö, 2016/., 7-9. o.)

2016. 06. 03.

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény („Are tv.”), amely régi hiányt pótolva megkísérli a természetes személyek eladósodásából adódó helyzeteket kezelni.

Bővebben