Cégügyekben kérdezne?

Kattintson ide

LEGUTÓBBI KÉRDÉSEK

Céghírnök kérdés és válasz 2016.44.
Tudomásom szerint kft.-ből bt.-vé való átalakulásnál a jogelőd törlése és a jogutód bejegyzése iránt a cégbírósághoz egyidejűleg 2 külön kérelmet kell benyújtani. Ilyen esetben a törlési kérelemhez a bejegyzési kérelemre, illetve a bejegyzési kérelemhez a törlési kérelemre vonatkozó kitöltött nyomtatványt mellékletként csatolni kell-e?

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2016.43.
Azzal kapcsolatban kérem szíves segítségüket, hogy a változásbejegyzési kérelem mellékleteként, a legfőbb szerv döntéséhez kapcsolódóan milyen dokumentumok benyújtása szükséges abban az esetben, ha az adott változásról a tagok ülés tartása nélkül, írásbeli döntéshozatal útján szavaznak? Elegendő a szavazólap benyújtása?

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2016.42.
Amennyiben egy kft. taggyűlése arról határoz, hogy törzstőkéjét leszállítja és ezzel egyidejűleg könyvvizsgálót is választ és az ügyvezetést ellátó jogi személy nevében képviseletre jogosult személyében is változások következnek be, úgy – figyelemmel arra, hogy a törzstőke-leszállítás miatt csak a kétszeres közzétételt követő 30. nap után lehet a törzstőke-leszállítással kapcsolatos iratokat benyújtani a cégbíróságra- úgy kettő változásbejegyzési...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése

Munkája során rendszeresen alkalmazza a Cégtörvényt, és időnként nem talál választ a szakmai kérdéseire?

Gyakran hívogatja a cégbíróságokat, de sokszor sikertelenül?

Fizessen elő a Céghírnökre, és nem csak a folyóiratot fogja kézhez kapni, hanem ezen az oldalon havonta egy szakmai kérdést fel is tehet a tanácsadóinknak! A kérdésére 48 órán belül választ kap.

Ha alaposan fel akar készülni a hamarosan megszülető új Cégtörvényre, úgy feltétlenül az előfizetőink között a helye!

A ceghirnok.hu weboldalt a Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete, valamint a HVG-ORAC Kiadó közösen hozták létre abból a célból, hogy lehetőséget biztosítsanak a Céghírnök előfizetőinek, hogy kérdéseket tehessenek fel cég- és társasági jogi témákban a folyóirat tanácsadóinak. A formanyomtatványokkal kapcsolatos technikai kérdések megválaszolásában partnerünk a Microsec Számítástechnikai Fejlesztő Zrt.


CÉGHÍRNÖK TALLÓZÓ

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban II. (Céghírnök, 2016/7., 5-6. o.)

2016. 07. 06.

Ki minősül félnek az eljárásban?
A bírósági adósságrendezési eljárásban félnek minősül az adós, az adóstárs, a hitelező, a családi vagyonfelügyelő, a Családi Csődvédelmi Szolgálat, valamint az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett.

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban I. (Céghírnö, 2016/., 7-9. o.)

2016. 06. 03.

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény („Are tv.”), amely régi hiányt pótolva megkísérli a természetes személyek eladósodásából adódó helyzeteket kezelni.

Bővebben

A bíróságok gyakorlatából (Céghírnök, 2016/5., 10-11. o.)

2016. 05. 19.

Vezető tisztségviselő eltiltásának mellőzése
Az elsőfokú bíróság a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2014. április 7-én előterjesztett bejelentése alapján hivatalból folyatott törvényességi felügyeleti eljárásban 2014. április 14-én a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 84. § (2) bekezdése és 87. § (2) bekezdése alapján meghozott, ...

Bővebben

Céghírnök előfizetés

Ára: 30 180 Ft / év (teljes évfolyam)

Előfizetni az idei hátralévő lapszámokra is lehetséges!

Bankkártyás kedvezmény: 5%