Céghírnök.hu

Cégügyekben kérdezne?

Kattintson ide

LEGUTÓBBI KÉRDÉSEK

Céghírnök kérdés és válasz 2017.21.
A Ctv. 2. sz. mellékletének II. 3. a) pontja értelmében a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepének bejegyzési kérelméhez csatolni kell a külföldi vállalkozás létesítő okiratát is. Ebben a pontban a törvény nem említi magyar nyelvű hiteles fordítást.
Álláspontjuk szerint szükséges-e a külföldi cég létesítő okiratának magyar nyelvű fordítását is csatolni a bejegyzései kérelemhez, illetve amennyiben igen, akkor Önök szerint elegendő-e a lé...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2017.20.
Azzal az esettel kapcsolatban lenne egy kérdésem, amikor a saját tőke a törvényi jegyzett tőke minimum alá csökken.
A Ptk. 3:189. § (2) szerint kft. esetében az ügyvezető azt követően, hogy ezt felismeri (legkésőbb nyilván a beszámoló készítésekor), késedelem nélkül köteles a taggyűlést összehívni és a tagoknak határozniuk kell a megoldásról.
Ezzel szemben a Ptk. 3:133. § (2) szerint ha a gazdasági társaság (nemcsak kft.) saját tőkéje két egym...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2017.19.
Eljárási illeték összegének meghatározása kapcsán szeretnénk kérni szíves tájékoztatásukat:

1. Az Itv. 45. § (5) bekezdése alapján a cég vagyonában bekövetkezett változás bejelentése esetén, cégeljárással összefüggésben a fizetendő illeték összege az ugyanezen paragrafus (1) bekezdésében meghatározott összeg 40%-ának felel meg. Mivel a jogalkotó 2017. március 16. napjának hatályával hatályon kívül helyezte az Itv. 45. § (1) c) és e) pontjait, az...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése

Munkája során rendszeresen alkalmazza a Cégtörvényt, és időnként nem talál választ a szakmai kérdéseire?

Gyakran hívogatja a cégbíróságokat, de sokszor sikertelenül?

Fizessen elő a Céghírnökre, és nem csak a folyóiratot fogja kézhez kapni, hanem ezen az oldalon havonta egy szakmai kérdést fel is tehet a tanácsadóinknak! A kérdésére 48 órán belül választ kap.

Ha alaposan fel akar készülni a hamarosan megszülető új Cégtörvényre, úgy feltétlenül az előfizetőink között a helye!

A ceghirnok.hu weboldalt a Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete, valamint a HVG-ORAC Kiadó közösen hozták létre abból a célból, hogy lehetőséget biztosítsanak a Céghírnök előfizetőinek, hogy kérdéseket tehessenek fel cég- és társasági jogi témákban a folyóirat tanácsadóinak.


CÉGHÍRNÖK TALLÓZÓ

Csőke Andrea: Zálogjog és engedményezés a felszámolási eljárásban – esetek a Kúria döntéseiből (Céghírnök, 2016/8., 7-11. o.)

2016. 09. 12.

Két rendkívül érdekes, és feltételezhetően következményeiben jelentős határozatot hozott a közelmúltban a Kúria. Az egyik azzal foglalkozott, hogy a jövőbeni követelésen alapított zálogjoggal biztosított hitelezői igény esetén a felszámolás tartama alatt...

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban II. (Céghírnök, 2016/7., 5-6. o.)

2016. 07. 06.

Ki minősül félnek az eljárásban?
A bírósági adósságrendezési eljárásban félnek minősül az adós, az adóstárs, a hitelező, a családi vagyonfelügyelő, a Családi Csődvédelmi Szolgálat, valamint az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett.

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban I. (Céghírnö, 2016/., 7-9. o.)

2016. 06. 03.

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény („Are tv.”), amely régi hiányt pótolva megkísérli a természetes személyek eladósodásából adódó helyzeteket kezelni.

Bővebben