Céghírnök.hu

Cégügyekben kérdezne?

Kattintson ide

LEGUTÓBBI KÉRDÉSEK

Céghírnök kérdés és válasz 2018.1.
Adott egy Kft., amelynek cégjegyzékbe bejegyzett tagja (a továbbiakban: „A”) üzletrészét üzletrészátruházás útján szerezte a társaság korábbi tagjától (a továbbiakban: „B”). „A” az üzletrészt átruházza egy harmadik személyre (a továbbiakban: „C”), aki szintén bejegyzésre kerül a cégjegyzékbe. „C” a cégjegyzékben bízva, ellenérték fejében, jóhiszeműen szerezte meg az üzletrészt.

„C” bejegyzését követően, „B” sikeresen megtámadja az „A” és a „B” k...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2017.33.
A Kft tagjai a szabályoknak megfelelően osztalékelőleg kifizetéséről döntöttek. Az osztalékelőleg kifizetését követően elkészült éves beszámolóból az volt megállapítható (Ptk. 3:186.§ (3) bek.), hogy osztalékfizetésre VAN lehetőség, de a beszámoló elfogadásakor erről nem rendelkeztek. A beszámoló elfogadásáról szóló taggyűlési jegyzőkönyv csak az "adózott eredmény eredménytartalékba helyezéséről" rendelkezik, az osztalékról nem.
A "hibát" most é...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2017.32.
Abban kérném szíves állásfoglalásukat, hogy a cégkapu elektronikus emailcímeket szükséges e bejelenteni a cégnyilvántartásba való bejegyzés érdekében ?

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése

Munkája során rendszeresen alkalmazza a Cégtörvényt, és időnként nem talál választ a szakmai kérdéseire?

Gyakran hívogatja a cégbíróságokat, de sokszor sikertelenül?

Fizessen elő a Céghírnökre, és nem csak a folyóiratot fogja kézhez kapni, hanem ezen az oldalon havonta egy szakmai kérdést fel is tehet a tanácsadóinknak! A kérdésére 48 órán belül választ kap.

Ha alaposan fel akar készülni a hamarosan megszülető új Cégtörvényre, úgy feltétlenül az előfizetőink között a helye!

A ceghirnok.hu weboldalt a Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete, valamint a HVG-ORAC Kiadó közösen hozták létre abból a célból, hogy lehetőséget biztosítsanak a Céghírnök előfizetőinek, hogy kérdéseket tehessenek fel cég- és társasági jogi témákban a folyóirat tanácsadóinak.


CÉGHÍRNÖK TALLÓZÓ

Csőke Andrea: Zálogjog és engedményezés a felszámolási eljárásban – esetek a Kúria döntéseiből (Céghírnök, 2016/8., 7-11. o.)

2016. 09. 12.

Két rendkívül érdekes, és feltételezhetően következményeiben jelentős határozatot hozott a közelmúltban a Kúria. Az egyik azzal foglalkozott, hogy a jövőbeni követelésen alapított zálogjoggal biztosított hitelezői igény esetén a felszámolás tartama alatt...

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban II. (Céghírnök, 2016/7., 5-6. o.)

2016. 07. 06.

Ki minősül félnek az eljárásban?
A bírósági adósságrendezési eljárásban félnek minősül az adós, az adóstárs, a hitelező, a családi vagyonfelügyelő, a Családi Csődvédelmi Szolgálat, valamint az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett.

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban I. (Céghírnö, 2016/., 7-9. o.)

2016. 06. 03.

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény („Are tv.”), amely régi hiányt pótolva megkísérli a természetes személyek eladósodásából adódó helyzeteket kezelni.

Bővebben