Cégügyekben kérdezne?

Kattintson ide

LEGUTÓBBI KÉRDÉSEK

Céghírnök kérdés és válasz 2016.60.
Ciprusi székhelyű cég székhelyét Magyarországra kívánja áthelyezni. A fennálló bírói gyakorlat alapján (Cartesio, Valé-ügyek) a székhelyáthelyezést nem lehet megtenni anélkül, hogy az új székhely szerinti tagállam honosságát ne venné fel a társaság. Ennek megfelelően nemzetközi átalakulásnak minősül a székhely-módosítása.
A magyar cégbejegyzési eljárás során, fel lehet-e tüntetni a jogelőd társaságot, illetve a jogutódlás megállapításához és a c...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2016.59.
Egy "A" Társaság és egy "B" Társaság beolvadást terveznek olyan módon, hogy a "B" Társaság beolvadna kizárólagos tulajdonosába, az "A" Társaságba. Az "A" Társaságnak mint átvevő társaságnak (amely változatlan formában működik tovább) több, mint 500 részvényese van. Sem az "A" Társaság, sem a "B" Társaság létesítő okiratában nem szerepel, hogy ún. egylépcsős átalakulást (beolvadást) jogosultak lennének végrehajtani. A kérdéseim az alábbiak lennéne...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2016.58.
Befolyással kapcsolatban lenne egy kérdésem. A Ptk. 8:2. § (5) szerint a közeli hozzátartozók közvetett és közvetlen tulajdoni részesedését és szavazati jogát egybe kell számítani. Mit jelent pontosan az "egybeszámítás"? Ez akkor azt jelenti, hogy egy olyan cégben, ahol közeli hozzátartozók a tagok, akkor az ő közvetett tulajdoni részesedésük egybeszámításával mindegyikük minősített befolyással (az egybeszámítással mindegyik 100%- befolyással) re...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése

Munkája során rendszeresen alkalmazza a Cégtörvényt, és időnként nem talál választ a szakmai kérdéseire?

Gyakran hívogatja a cégbíróságokat, de sokszor sikertelenül?

Fizessen elő a Céghírnökre, és nem csak a folyóiratot fogja kézhez kapni, hanem ezen az oldalon havonta egy szakmai kérdést fel is tehet a tanácsadóinknak! A kérdésére 48 órán belül választ kap.

Ha alaposan fel akar készülni a hamarosan megszülető új Cégtörvényre, úgy feltétlenül az előfizetőink között a helye!

A ceghirnok.hu weboldalt a Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete, valamint a HVG-ORAC Kiadó közösen hozták létre abból a célból, hogy lehetőséget biztosítsanak a Céghírnök előfizetőinek, hogy kérdéseket tehessenek fel cég- és társasági jogi témákban a folyóirat tanácsadóinak.


CÉGHÍRNÖK TALLÓZÓ

Csőke Andrea: Zálogjog és engedményezés a felszámolási eljárásban – esetek a Kúria döntéseiből (Céghírnök, 2016/8., 7-11. o.)

2016. 09. 12.

Két rendkívül érdekes, és feltételezhetően következményeiben jelentős határozatot hozott a közelmúltban a Kúria. Az egyik azzal foglalkozott, hogy a jövőbeni követelésen alapított zálogjoggal biztosított hitelezői igény esetén a felszámolás tartama alatt...

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban II. (Céghírnök, 2016/7., 5-6. o.)

2016. 07. 06.

Ki minősül félnek az eljárásban?
A bírósági adósságrendezési eljárásban félnek minősül az adós, az adóstárs, a hitelező, a családi vagyonfelügyelő, a Családi Csődvédelmi Szolgálat, valamint az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett.

Bővebben

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban I. (Céghírnö, 2016/., 7-9. o.)

2016. 06. 03.

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény („Are tv.”), amely régi hiányt pótolva megkísérli a természetes személyek eladósodásából adódó helyzeteket kezelni.

Bővebben

Céghírnök előfizetés

Ára: 30 180 Ft / év (teljes évfolyam)

Előfizetni az idei hátralévő lapszámokra is lehetséges!

Bankkártyás kedvezmény: 5%