Mika Ágnes: Az új választottbíráskodásról szóló törvény rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazása a társasági jogvitákban (Céghírnök, 2018/9., 5-11. o.)

2018. október 25.
választottbírósági kikötés szerződésen alapuló bíróválasztás: az érintett felek akaratuk kölcsönös és egybehangzó kifejezésével abban állapodnak meg, hogy jogvitájuk eldöntését a választottbíróságra bízzák, ezzel együtt a rendes bíróságok eljárását mellőzik.
tovább...

Mika Ágnes: Az új polgári perrendtartás rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazása a társasági jogvitákban (Céghírnök, 2018/7., 3-10. o.)

2018. október 21.
Az új Pp. (2016. évi CXXX. tv.) 2018. január 1. napjától hatályos, egységes, professzionális perrendjéből következő – a törvényszékek általános hatáskörére modellezett – új szabályozása a társasági jogi perek szempontjából nem jelent lényeges változást.
tovább...

Zámbó Tamás: Néhány kérdés a vagyonrendezési eljárással kapcsolatban (Céghírnök, 2018/5., 4-6. o.)

2018. október 20.
A vagyonrendezési eljárás annak idején (2004. január 1. napjától hatályosan) hiánypótló jogintézményként került beiktatásra az akkori cégeljárási – 1997. évi CXLV. – törvénybe, annak az addig szinte megoldhatatlannak tűnő problémának a kezelésére, hogy a jogutód nélkül...
tovább...

Csőke Andrea: Zálogjog és engedményezés a felszámolási eljárásban – esetek a Kúria döntéseiből (Céghírnök, 2016/8., 7-11. o.)

2016. szeptember 12.
Két rendkívül érdekes, és feltételezhetően következményeiben jelentős határozatot hozott a közelmúltban a Kúria. Az egyik azzal foglalkozott, hogy a jövőbeni követelésen alapított zálogjoggal biztosított hitelezői igény esetén a felszámolás tartama alatt...
tovább...

Juhász László: A bíróságok szerepe a magáncsőd-eljárásban II. (Céghírnök, 2016/7., 5-6. o.)

2016. július 6.
Ki minősül félnek az eljárásban?
A bírósági adósságrendezési eljárásban félnek minősül az adós, az adóstárs, a hitelező, a családi vagyonfelügyelő, a Családi Csődvédelmi Szolgálat, valamint az adósságrendezési eljárásban kötelezettséget vállaló egyéb kötelezett.
tovább...