$languages, 'version' => $version, 'is_live_admin_on' => $is_live_admin_on])->render()?>

Cégügyekben kérdezne?

Kattintson ide

LEGUTÓBBI KÉRDÉSEK

Céghírnök kérdés és válasz 2018.25.
Egy Kft. alapító okiratában az alábbi rendelkezés szerepel: "Az Alapító tag az ügyvezető hatáskörét elvonhatja és részére írásban utasítást adhat. Ezekben az esetekben az Alapító döntése mentesíti az ügyvezetőt a Ptk.-ban meghatározott felelősség alól."
A Ptk.: 3:112. § (2) bekezdése diszpozitív szabály-e? Attól el lehet térni?
Sérelmes-e az alapító okiratban rögzített fenti rendelkezés?
Az elvonhatja szó sérelmes-e? ...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2018.24.
Öröklés cégjogi következményeivel kapcsolatban szeretnék két kérdést feltenni.
1. Amennyiben az üzletrész tulajdonosa, mint örökhagyó végrendeletében úgy rendelkezik, hogy üzletrésze kerüljön felosztásra, de a felosztáskor a létrejövő üzletrészekhez a névértéktől eltérő szavazatszám tartozzon, továbbá törvényes örökösein kívül harmadik személy kapjon meg egy üzletrész-részt dologi hagyományként, továbbá az örökösök részére az üzletrész kiadásának...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése
Céghírnök kérdés és válasz 2018.23.
Álláspontjuk szerint hogyan viszonyul egymáshoz a Vht. 123/A. §, 132. § és a Ptk. 3:176. §? Üzletrész végrehajtási árverése esetén véleményük szerint hogyan és meddig gyakorolható a Ptk. szerint a társaság részére, úgy az elővásárlási jog, mint a beleegyezés megadása esetére előírt 30 napos határidő? Mikor kezdődik ezen határidő számítása? Tekintettel arra, hogy a társaság ezen elővásárlási és beleegyezési jogát a taggyűlésen keresztül gyakorolha...

Kíváncsi Ön is a válaszra?

Válasz megtekintése

Munkája során rendszeresen alkalmazza a Cégtörvényt, és időnként nem talál választ a szakmai kérdéseire?

Gyakran hívogatja a cégbíróságokat, de sokszor sikertelenül?

Fizessen elő a Céghírnökre, és nem csak a folyóiratot fogja kézhez kapni, hanem ezen az oldalon havonta egy szakmai kérdést fel is tehet a tanácsadóinknak! A kérdésére 48 órán belül választ kap.

Ha alaposan fel akar készülni a hamarosan megszülető új Cégtörvényre, úgy feltétlenül az előfizetőink között a helye!

A ceghirnok.hu weboldalt a Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete, valamint a HVG-ORAC Kiadó közösen hozták létre abból a célból, hogy lehetőséget biztosítsanak a Céghírnök előfizetőinek, hogy kérdéseket tehessenek fel cég- és társasági jogi témákban a folyóirat tanácsadóinak.


CÉGHÍRNÖK TALLÓZÓ

Mika Ágnes: Az új választottbíráskodásról szóló törvény rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazása a társasági jogvitákban (Céghírnök, 2018/9., 5-11. o.)

2018. 10. 25.

választottbírósági kikötés szerződésen alapuló bíróválasztás: az érintett felek akaratuk kölcsönös és egybehangzó kifejezésével abban állapodnak meg, hogy jogvitájuk eldöntését a választottbíróságra bízzák, ezzel együtt a rendes bíróságok eljárását mellőzik.

Bővebben

Mika Ágnes: Az új polgári perrendtartás rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazása a társasági jogvitákban (Céghírnök, 2018/7., 3-10. o.)

2018. 10. 21.

Az új Pp. (2016. évi CXXX. tv.) 2018. január 1. napjától hatályos, egységes, professzionális perrendjéből következő – a törvényszékek általános hatáskörére modellezett – új szabályozása a társasági jogi perek szempontjából nem jelent lényeges változást.

Bővebben

Zámbó Tamás: Néhány kérdés a vagyonrendezési eljárással kapcsolatban (Céghírnök, 2018/5., 4-6. o.)

2018. 10. 20.

A vagyonrendezési eljárás annak idején (2004. január 1. napjától hatályosan) hiánypótló jogintézményként került beiktatásra az akkori cégeljárási – 1997. évi CXLV. – törvénybe, annak az addig szinte megoldhatatlannak tűnő problémának a kezelésére, hogy a jogutód nélkül...

Bővebben

Céghírnök előfizetés

Ára: 32 040 Ft / év (teljes évfolyam)

Előfizetni az idei hátralévő lapszámokra is lehetséges!

Bankkártyás kedvezmény: 5%