Keresés a Céghírnök tudástárban

Válassza ki, mely kategória kérdései érdeklik:

A keresés mezőbe írja be az Ön által keresett szót, kifejezést! Amennyiben nem választ ki adott kategóriát, a kereső az összes kategóriában keres, és kilistázza azokat a kérdéseket és válaszokat, amelyekben a keresett kifejezés megtalálható.

Találatok a következő kifejezésre: -
Kategória: szétválás
Találatok száma: 4 kérdés
Kereső alaphelyzetbe állítása

Kérdések és válaszok

Céghírnök kérdés és válasz 2016.20.

Beküldés ideje: 2016. március 2.
Kategóriák: szétválás; változásbejegyzés

Szétválással történő átalakulás során szétválási szerződést kell készíteni, melynek az átalakulási törvényben írtakon túl egyéb, a szétváló társaság illetve a létrejövő jogutód társaságok vonatkozásában számos olyan szenzitív információt tartalmaz, amely üzleti titoknak minősül és az erre vonatkozó szabályok szerinti védelmet és kezelést kellene biztosítani e dokumentum tekintetében. A szétválási szerződést a bejegyzési kérelem mellékleteként be kell nyújtani a cégbírósághoz. Figyelemmel a cégiratok nyilvánosságának főszabályára, ennek ellenére hogyan biztosítható mégis az a cégeljárásban majd a bejegyzést követően, hogy a cégbírósághoz benyújtott szétválási szerződést a cégbíróság a társaság üzleti titkaként kezelje és az harmadik személyek részére ne váljon hozzáférhetővé?

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2016.11.

Beküldés ideje: 2016. január 25.
Kategóriák: rt.; szétválás; változásbejegyzés

Az Átalakulási Törvény 5. § (1)-(2) szerint az átalakulási tervet a tagokkal közölni kell és amennyiben a tag a közlést követő 30 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a jogutód tagja kíván lenni. A szétválási szerződést a szétváló társaság tagjainak, a jogutód létesítő okiratát a jogutód tagjainak alá kell írnia - Átv 6.§ (6). Amennyiben egy olyan részvényes, akit az írásbeli nyilatkozata vagy a hallgatása alapján úgy kell tekinteni, hogy a jogutód tagja kíván lenni, nem jelenik meg az átalakulásról véglegesen döntő közgyűlésen és így nem írja alá a dokumentumokat, úgy ennek hiányában is folytatható-e a többi közgyűlésen jelenlévő részvényes által aláírt dokumentumok alapján az átalakulás, megrendelhető-e a hirdetmény közzététel majd pedig benyújtható-e a bejegyzési kérelem? Ha egy tag meg akar válni a társaságtól, úgy nyilatkozik, hogy nem kíván a jogutód tagja lenni és ezért elszámolásra lesz jogosult, az ilyen tagnak is alá kell írnia a szétválási szerződést, azaz meg kell jelennie az átalakulásról döntő második közgyűlésen? Ha egy ilyen megváló tag nem jön el és nem ír alá, ennek hiányában folytatható az átalakulás a többi tag által aláírt okiratokkal?

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2015.22.

Beküldés ideje: 2015. december 9.
Kategóriák: átalakulás; egyesülés; szétválás; változásbejegyzés

Ügyfelünk egy cégcsoport átstrukturálást tervezi olyan módon, hogy első lépésként az ügyfél tulajdonában álló „A” Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadna a kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatába, azaz „B” Korlátolt Felelősségű Társaságba. A beolvadás eredményeként az „A” Korlátolt Felelősségű Társaság megszűnne, és annak általános jogutódjává „B” Korlátolt Felelősségű Társaság válna. Második lépésként a „B” Korlátolt Felelősségű Társaságból kiválna egy „C” Korlátolt Felelősségű Társaság, amely a „B” Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonának egy részével kerülne megalapításra. A kérdésem arra irányul, hogy a tisztelt Cégbíróság álláspontja szerint van-e arra lehetőség, hogy a fentiekben részletezett két társasági jogi lépés - azaz a beolvadás, és a kiválás - bejegyzését az érintett társaságok ugyanazon cégbírósági eljárás keretében kezdeményezzék. Ennek megfelelően a tisztelt Cégbírósághoz egyszerre kerülne benyújtásra a beolvadással, és a kiválással kapcsolatos társasági jogi dokumentáció; a beolvadás és a kiválás hatályosulásának időpontja pedig ugyanazon napra esne (azaz ugyanazon a napon szűnne meg az „A” Korlátolt Felelősségű Társaság jogalanyisága, és ugyanezen a napon kerülne bejegyzésre „C” Korlátolt Felelősségű Társaság a cégjegyzékbe). Ennek megfelelően a „B” Korlátolt Felelősségű Társaság ugyanazon a napon válna az „A” Társaság jogutódjává, és a „C” Társaság jogelődjévé. Azon túlmenően, hogy a fenti eljárás számos tekintetben bonyolult kivitelezést igényel (így például a „B” Korlátolt Felelősségű Társaság vonatkozásában egyesülési és szétválási terv elkészítése egyaránt szükséges), azonban álláspontom szerint a Ptk., illetve az Átalakulási Törvény nem tartalmaz olyan korlátozásokat (lásd Ptk. 3:40. §), amely a fenti lépések megtételét megakadályoznák.

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2015.16.

Beküldés ideje: 2015. november 18.
Kategóriák: átalakulás; szétválás

Átalakulás esetében a Ptk. 3:42. § (2) alapján, amennyiben a tag úgy nyilatkozik, hogy nem kíván a jogutód tagja lenni, úgy tagsági jogviszonya az átalakulás időpontjában megszűnik és elszámolásra lesz jogosult. Kiválás esetében, a tag előzőek szerinti kifejezett nemleges nyilatkozata a Ptk. e szakasza alapján azt jelenti-e, hogy az ilyen tag tagsági jogviszonya a kiválást követően fennmaradó jogelőd társaságban az átalakulás időpontjában automatikusan megszűnik és a kiválással létrejövő jogutódban sem lesz tag, csak a vagyonból történő elszámolásra tarthat igényt?

Válasz megtekintése