Keresés a Céghírnök tudástárban

Válassza ki, mely kategória kérdései érdeklik:

A keresés mezőbe írja be az Ön által keresett szót, kifejezést! Amennyiben nem választ ki adott kategóriát, a kereső az összes kategóriában keres, és kilistázza azokat a kérdéseket és válaszokat, amelyekben a keresett kifejezés megtalálható.

Találatok a következő kifejezésre: -
Kategória: törvényességi felügyelet
Találatok száma: 5 kérdés
Kereső alaphelyzetbe állítása

Kérdések és válaszok

Céghírnök kérdés és válasz 2016.39.

Beküldés ideje: 2016. július 5.
Kategóriák: törvényességi felügyelet

Kérelemre indult törvényességi eljárásban pénzbírságot kiszabó végzés született nem a kérelmezett céggel szemben, hanem a képviselőjével, azaz a végelszámolóval szemben. Mivel a "va" alatt álló céget a már benyújtott va törlési kérelem során képviseljük, ezért ezt a végzést részünkre elektronikus úton megküldte a cégbíróság azzal a felhívással, hogy a végzés elleni fellebbezést 3 példányban kell benyújtani. A végzés ellen szeretnénk fellebbezni, amely eljárásra, és így a folyamatban lévő törvényességi felügyeleti eljárásra is a végelszámoló meghatalmazna minket, mint jogi képviselőt. Kérdésünk így az lenne, hogy egyrészt ezt a fellebbezést papír alapon vagy elektronikusan kell benyújtanunk? Másrészt pedig ettől függően az illetéket az egyéb cégbírósági eljárásokhoz hasonlóan el kell utalni, vagy illetékbélyegen kell lerónunk?

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2016.30.

Beküldés ideje: 2016. április 15.
Kategóriák: törvényességi felügyelet

Amennyiben a társaság vezető tisztségviselőjével szemben - jogerős - végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés büntetés került kiszabásra és a terhelt a hátrányos jogkövetkezmények alól előzetes mentesítésben nem részesült, úgy a már betöltött vezető tisztségviselői jogviszonyáról le kell-e mondania, vagy a cégbíróság hivatalból szerezett tudomását követően felhívja-e a társaságot a vélelmezett összeférhetetlenségi ok miatti jogellenes működés megszűntetésére. Ide tartozó okoknál fogva a jogerős büntetés hatálya alatt álló vezető tisztségviselő esetleges eltiltás alatt állása mely mindenki számára nyilvános és közhiteles nyilvántartásból ismerhető meg.

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2016.10.

Beküldés ideje: 2016. január 27.
Kategóriák: rt.; törvényességi felügyelet

A saját részvény szerzés mértékét az új Ptk. 25%-ban korlátozza az alaptőkéhez viszonyítva. Sem a Ptk., sem az átmeneti rendelkezéseket tartalmazó törvény nem szól arról, hogy a részvénytársaság a Ptk. hatályba lépése előtt megszerzett saját részvényeivel mit köteles tenni, és mennyi időn belül, amennyiben saját részvényei meghaladják a 25%-os korlátot és a szerzés a Ptk. hatályba lépése előtt történt.
Kérdésünk: köteles-e, ha igen, milyen határidőn belül a cég elidegeníteni a saját részvényeket abban az esetben, ha meghaladja a szerzési korlátot, illetve milyen szankció vár arra a cégre, aki ezt nem teszi meg?

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2016.7.

Beküldés ideje: 2016. január 22.
Kategóriák: cégperek; rt.; törvényességi felügyelet

Amennyiben egy nyilvánosan működő részvénytársaság kisrészvényese vagyok és a közgyűlés napján részvényesi minőségem igazolása ellenére a társaság részvénykönyvében nem szerepelek, ezáltal a közgyűlésen a részvényest megillető jogokat nem gyakorolhatom. Tekintettel arra, hogy a közgyűlésen egyáltalán nem szavazhattam, ennek okán nem rendelkezem perbeli legitimációval a Ptk. 3:35. §-ában, valamint a 3:36. §-ában foglalt kereset előterjesztés tekintetében. Amennyiben gyakorolhatom jogosítványomat és a napirenden szereplő kérdésekre NEM szavazatot adok le, illetve egyéb feltételek fennállása esetén a közgyűlési határozatok bírósági felülvizsgálata iránt keresetlevelet nyújtok be.
A fenti tényállás alapján - tekintettel arra, hogy a fenti polgári perben nem érvényesíthetem - jogaim megóvása érdekében van-e helye a gazdasági társasággal szemben törvényességi felügyeleti eljárásnak, különösen a közgyűlésen meghozott döntések okán, a társaság tőkeemelésére vonatkozó nem megfelelő tájékoztatás miatt etc.?
A kérdésem tehát arra irányul, hogy amennyiben a kisrészvényest a fentiek okán nem illeti meg az őt ért jogsérelem orvoslása érdekében, hogy egyéb polgári perben orvosolja azokat, fennállnak-e a törvényességi felügyeleti eljárás megindítás feltételei.

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2016.5.

Beküldés ideje: 2016. január 19.
Kategóriák: bejegyzési eljárás; törvényességi felügyelet; változásbejegyzés

2011. évben, tételesen május 2-án és december 1-jén változásbejegyzési kérelem került előterjesztésre. A cég vezető tisztségviselője, az akkor hatályos 2006. évi IV. törvény 23.§ (1) bekezdésére alapítottan összeférhetetlenségi nyilatkozatott tett.
Kérdés:
A tárgy időszakban érvényes jogszabályi környezet akár a vbk-t előterjesztő jogi képviselő, akár a cégbíróság számára kötelező jelleggel előírt-e, olyan feladatot, mely szerint az ügyvezető által tett összeférhetetlenségi nyilatkozat tartalmát - a vbk-ről történő döntés előtt - össze kell vetni a bűnügyi nyilvántartás adataival. Azaz a cégbíróság jogszerűen hozhatott-e döntést úgy, hogy a Ctv. 1. számú melléklet I./7. pont d.) pont szerinti nyilatkozat tartalmát nem vetette össze a bűnügyi nyilvántartó adatbázisában szereplő adatokkal.

Válasz megtekintése