Keresés a Céghírnök tudástárban

Válassza ki, mely kategória kérdései érdeklik:

A keresés mezőbe írja be az Ön által keresett szót, kifejezést! Amennyiben nem választ ki adott kategóriát, a kereső az összes kategóriában keres, és kilistázza azokat a kérdéseket és válaszokat, amelyekben a keresett kifejezés megtalálható.

Találatok a következő kifejezésre: -
Kategória: tőkeemelés
Találatok száma: 10 kérdés
Kereső alaphelyzetbe állítása

Kérdések és válaszok

Céghírnök kérdés és válasz 2017.9.

Beküldés ideje: 2017. április 13.
Kategóriák: tőkeemelés; végelszámolás

Amennyiben egy Kft. törzstőkéje 2017. március 15-ét követően is 500.000,- Ft, határozhat-e a cég a végelszámolásáról anélkül, hogy a törzstőke megemeléséről, illetve az új Ptk. szerinti működésről döntene? Vonatkozik-e a Ptké. 10. § (1) bekezdése erre az esetre? Felmerülhet-e bármilyen hátrányos jogkövetkezmény a Kft-re nézve (eltekintve attól, hogy a végelszámolásról való határozathozatalig törvényességi felügyeleti eljárás indulhat a kft. ellen), amennyiben a kft. 500.000,- Ft-os törzstőkével, 2017. március 15-ét követően határoz a végelszámolásról.

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2016.57.

Beküldés ideje: 2016. október 13.
Kategóriák: kft.; tőkeemelés; végelszámolás

A Gt. rendelkezési alapján 500 000 Ft törzstőkével alapított egyszemélyes kft. végelszámolással vagy felszámolással való megszüntetésének van-e helye, ha az alapítója már elhatározta, hogy a cég a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működik tovább, egyidejűleg úgy döntött, hogy a cég törzstőkéjét meghatározott időn belül saját pénzbefizetésével 3 000 000 Ft-ra felemeli, de ezt a cégbíróságnál már bejelentett kötelezettségét az általa korábban befizetett tagi kölcsönből származó - fedezet hiányában vissza nem téríthető - követelésére is figyelemmel mégsem hajlandó teljesíteni. Az alapító más társasági formába sem kíván átalakulni, vagyis a céget jogutód nélkül szeretné megszüntetni.

Ezt a tényállást tovább árnyalja az a körülmény, hogy a cég nem fizetésképtelen, mivel az alapító az általa nyújtott tagi kölcsön visszafizetésének jogáról időközben írásban lemondott (Ptk. 6:8. § (3) bek ).

Fentiek alapján helytálló e az a véleményem, hogy az adott esetben a cégnek az alapító által elérni kívánt jogutód nélküli megszüntetése nem felszámolás, hanem végelszámolás útján lehetséges (Cstv. 27. §; Ctv. 94.§ (1) bek. ).

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2016.40.

Beküldés ideje: 2016. július 7.
Kategóriák: rt.; tőkeemelés

Zártkörűen működő részvénytársaság részvényesei alaptőkét emelnek új részvények forgalomba hozatalával. Tekintettel arra, hogy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésével történik az alaptőke-emelés az alapszabályhoz mellékelik a részvényesek által előzetesen megállapított értéket illetve a könyvvizsgáló jelentését, hogy az egyensúlyban van-e az ellenében adott részvények számával, névértékével. Milyen mértékben befolyásolja illetve befolyásolja-e a cégbíróság bejegyzéssel kapcsolatos döntését az, hogy az új részvények kibocsátási értéke és névértéke milyen arányban van egymással, mekkora a tőketartalékba kerülő összeg, ha a kibocsátási érték és az apport értéke egyébként megegyezik. Eltérő döntés születhet-e akkor, ha a kibocsátási és a névérték megegyezik azzal az esettel szemben, amikor az egyébként akár jelentősen eltér?
Szabad keze van-e a részvényeseknek az alaptőke-emelés során abban a kérdésben, hogy a kibocsátási értékből mekkora összeg/hányad kerüljön a tőketartalékba és mekkora az alaptőkébe?

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2016.16.

Beküldés ideje: 2016. február 22.
Kategóriák: kft.; tőkeemelés; változásbejegyzés

Egy 500 E forintos kft. többségi (52%) üzletrészét zár alá vette a nyomozóhatóság, valamint lefoglalta az üzletrészt a bírósági végrehajtó iroda is (büntető és polgári eljárás is van folyamatban). A létesítő okirat rendelkezései alapján 75%-os szavazati arány szükséges a társasági szerződés módosításához, valamit a tőkeemeléshez is.
A kft. szeretné végrehajtani az új Ptk. szerinti tőkeemelést, valamint átállni az új Ptk-ra. A kérdésünk arra irányul, hogy ezt mily módon lehet megvalósítani a zár alá vett üzletrész vonatkozásában is, illetve van-e valamilyen korlátozás e tekintetben és, hogy a zár alá vett üzletrész feletti rendelkezési jogot ki gyakorolja.

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2016.13.

Beküldés ideje: 2016. február 10.
Kategóriák: kft.; tőkeemelés; változásbejegyzés; végelszámolás

Végelszámolás alatt álló kft.-t terheli-e a Ptké. 12. §-a szerinti módosítási kötelezettség, ha a létesítő okirata az új Ptk-val ellentétes rendelkezést is tartalmaz?
Illetőleg amennyiben a végelszámolás alatt álló Kft. törzstőkéje nem éri el a 3 millió forintot, úgy a Ptké. 13. §-a szerint szükséges-e dönteni a tőkeemelésről?

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2016.12.

Beküldés ideje: 2016. február 4.
Kategóriák: kft.; tőkeemelés; változásbejegyzés

Amennyiben egy kft. létesítő okiratának jelenlegi szövege időközben hatályon kívül helyezett jogszabályokra vonatkozó hivatkozást tartalmaz, melyeket a szövegből törölni, illetve módosítani lenne szükséges, úgy már ezen jogszabályok törlése/helyesbítése esetén is az általános szabályok szerinti illetéket és közzétételi költségtérítést kell fizetni az új Ptk. hatálya alá helyezkedése és ezzel egyidejűleg a tőkeemelés során?

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2016.1.

Beküldés ideje: 2015. december 30.
Kategóriák: kft.; tőkeemelés; változásbejegyzés

Amennyiben egy kft. tőkeemelést hajt végre és új Ptk. hatálya alá is helyezkedik, de ezzel egyidejűleg székhelyet is módosít, úgy mennyi illetéket kell fizetni a változásbejegyzési eljárásban?

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2015.15.

Beküldés ideje: 2015. november 10.
Kategóriák: kft.; tőkeemelés; változásbejegyzés

Egy korlátolt felelősségű társaság elhatározta az új Ptk. szerinti továbbműködését és törzstőkéjének felemelését 500e Ft-ról 3m Ft-ra, oly módon, hogy a tagok pénzbeli vagyoni hozzájárulást (készpénz befizetést) vállaltak 2 éven belül.
A tagok még nem fizették be a felemelt törzstőkét. A társaság időközben nyereségessé vált és a felemelt törzstőke a törzstőkén felüli vagyonból megemelhető lenne. A közbenső mérleg rendelkezésre áll.
Befizethető-e a korábbi döntés helyett most a megemelt törzstőke a törzstőkén felüli vagyonból? Esetleg külön új döntés alapján (megváltoztatható-e a korábbi döntés)? Be kell-e ezen esetleges új döntést nyújtani a cégbíróságra, van-e illeték és közzétételi díj fizetési kötelezettség (cégjegyzékadatot nem érintő döntés)?

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2015.6.

Beküldés ideje: 2015. szeptember 22.
Kategóriák: kft.; tőke leszállítás; tőkeemelés; változásbejegyzés

Az alábbi kérdéssel kapcsolatban szeretnék állásfoglalást kérni. Gazdasági társaság esetében a törzstőke megemelése mely időponttól hatályos? Hiszen a társasági szerződés aláírása és a cégbejegyzés időpontja között akár több hét is eltelik.

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2015.3.

Beküldés ideje: 2015. szeptember 10.
Kategóriák: cégalapítás; kft.; tőkeemelés

A törzstőke emelésről szóló döntés meghozatalát követően, a cégbírósághoz történő bejelentéssel egyidejűleg mód van-e arra, hogy a tag semmit ne fizessen vagy szolgáltasson, ezt követően a maximális időtartam a törzstőke tényleges megemelésére meddig van lehetőség? 1 – 2 évre?

Válasz megtekintése