Keresés a Céghírnök tudástárban

Válassza ki, mely kategória kérdései érdeklik:

A keresés mezőbe írja be az Ön által keresett szót, kifejezést! Amennyiben nem választ ki adott kategóriát, a kereső az összes kategóriában keres, és kilistázza azokat a kérdéseket és válaszokat, amelyekben a keresett kifejezés megtalálható.

Találatok a következő kifejezésre: -
Kategória: végelszámolás
Találatok száma: 8 kérdés
Kereső alaphelyzetbe állítása

Kérdések és válaszok

Céghírnök kérdés és válasz 2018.8.

Beküldés ideje: 2018. május 3.
Kategóriák: végelszámolás

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy a Ctv. 114. § (1) bekezdése, vagyis hogy az egyszerűsített végelszámolást a végelszámolás kezdő időpontjától számított százötven napon belül be kell fejezni, az azt jelenti, hogy 150 napon belül a törlési kérelmet is be kell nyújtani, vagy a 150 napos határidő a záró beszámoló fordulónapjára vonatkozik, és a társaság tagjai 150 napon túl is elfogadhatják a záró beszámolót és kapcsolódó dokumentumokat, és ezt követően is benyújthatják a törlési kérelmet?

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2017.16.

Beküldés ideje: 2017. július 20.
Kategóriák: végelszámolás

Végelszámolási eljárásban a NAV elutasította a végelszámolónak azt a kérelmét, melyben a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 112. § (2) bekezdése, valamint annak 1. számú melléklete V. pontjának 1/e pontja szerinti igazolás kiadását kérte.

A NAV azzal indokolta az elutasító határozatát, hogy a végelszámolás alatt álló cég a Cégbíróságnál törlés iránti kérelmet még nem terjesztett elő, illetve végelszámolást záró adóbevallásokat eddig nem nyújtott be az adóhatósághoz.

E vonatkozásban helytálló-e a NAV - korábbi gyakorlattól eltérő - álláspontja. Ez ugyanis a Ctv. 1. számú melléklete V. pontjának 1/e, pontjába ütközik, vagyis elfogadása azzal a veszéllyel jár, hogy a Cégbíróság hiánypótlási eljárás nélkül elutasítja a végelszámolás alatt álló cégnek a NAV igazolás mellőzésével benyújtott törlés iránti kérelmét.

Ilyen esetben mi a végelszámolás alatt álló cég, illetve a végelszámoló helyes eljárása?

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2017.9.

Beküldés ideje: 2017. április 13.
Kategóriák: tőkeemelés; végelszámolás

Amennyiben egy Kft. törzstőkéje 2017. március 15-ét követően is 500.000,- Ft, határozhat-e a cég a végelszámolásáról anélkül, hogy a törzstőke megemeléséről, illetve az új Ptk. szerinti működésről döntene? Vonatkozik-e a Ptké. 10. § (1) bekezdése erre az esetre? Felmerülhet-e bármilyen hátrányos jogkövetkezmény a Kft-re nézve (eltekintve attól, hogy a végelszámolásról való határozathozatalig törvényességi felügyeleti eljárás indulhat a kft. ellen), amennyiben a kft. 500.000,- Ft-os törzstőkével, 2017. március 15-ét követően határoz a végelszámolásról.

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2016.57.

Beküldés ideje: 2016. október 13.
Kategóriák: kft.; tőkeemelés; végelszámolás

A Gt. rendelkezési alapján 500 000 Ft törzstőkével alapított egyszemélyes kft. végelszámolással vagy felszámolással való megszüntetésének van-e helye, ha az alapítója már elhatározta, hogy a cég a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működik tovább, egyidejűleg úgy döntött, hogy a cég törzstőkéjét meghatározott időn belül saját pénzbefizetésével 3 000 000 Ft-ra felemeli, de ezt a cégbíróságnál már bejelentett kötelezettségét az általa korábban befizetett tagi kölcsönből származó - fedezet hiányában vissza nem téríthető - követelésére is figyelemmel mégsem hajlandó teljesíteni. Az alapító más társasági formába sem kíván átalakulni, vagyis a céget jogutód nélkül szeretné megszüntetni.

Ezt a tényállást tovább árnyalja az a körülmény, hogy a cég nem fizetésképtelen, mivel az alapító az általa nyújtott tagi kölcsön visszafizetésének jogáról időközben írásban lemondott (Ptk. 6:8. § (3) bek ).

Fentiek alapján helytálló e az a véleményem, hogy az adott esetben a cégnek az alapító által elérni kívánt jogutód nélküli megszüntetése nem felszámolás, hanem végelszámolás útján lehetséges (Cstv. 27. §; Ctv. 94.§ (1) bek. ).

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2016.13.

Beküldés ideje: 2016. február 10.
Kategóriák: kft.; tőkeemelés; változásbejegyzés; végelszámolás

Végelszámolás alatt álló kft.-t terheli-e a Ptké. 12. §-a szerinti módosítási kötelezettség, ha a létesítő okirata az új Ptk-val ellentétes rendelkezést is tartalmaz?
Illetőleg amennyiben a végelszámolás alatt álló Kft. törzstőkéje nem éri el a 3 millió forintot, úgy a Ptké. 13. §-a szerint szükséges-e dönteni a tőkeemelésről?

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2016.2.

Beküldés ideje: 2016. január 5.
Kategóriák: bt.; változásbejegyzés; végelszámolás

Egyszerűsített cégeljárásban a végelszámoló teszi közzé a hitelezői felhívást. Amikor a törlés bejelentésre kerül, meg kell fizetni a 15.000 Ft közzétételi díjat és a 3.000 Ft illetéket?

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2015.19.

Beküldés ideje: 2015. december 1.
Kategóriák: kft.; végelszámolás

A kérdésem végelszámoláshoz kapcsolódik (nem egyszerűsített, jelen esetben kft., Gt. hatálya alatti): a végelszámolás lezárásakor, a záró mérleg fordulónapját követően milyen határidőben kell azt elfogadnia a taggyűlésnek, és meghoznia a végelszámolás lezárásához kapcsolódó döntéseket? Milyen határidőben kell benyújtania a cégnek a záráshoz kapcsolódó dokumentumokat?

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2015.9.

Beküldés ideje: 2015. október 16.
Kategóriák: kft.; végelszámolás

Kétszemélyes Kft. egyik tagja megvásárolta a másik tag üzletrészét ezáltal egyszemélyes társaságként működik tovább, azzal, hogy ha egy éven belül nem jelent be új tagot, alapító okiratot kell készíteni. Az egy év lejárta előtt néhány héttel az egyszemélyes tag döntött a végelszámolás útján történő megszűnésről, a döntést a Nyufi és NAV igazolással és más előírt mellékletekkel be fogja nyújtani a Cégbírósághoz. A végelszámolás kezdő időpontja három héttel a szóban forgó egy év lejárta előtti időpont.
Szükséges-e alapító okirat készítése? Ha szükséges, mikor kell az alapító okiratot a Cégbírósághoz benyújtani?

Válasz megtekintése